Zawodowa Chmura Edukacyjna - informace o projekcie

Zadanie realizowane jest w ramach projektu „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II” współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Poddziałania 10.2.3. Zadanie stanowi kontynuację i rozszerzenie działań pilotażowych wdrażanych w latach 2014-2015 obejmujących realizację zajęć dydaktycznych dla uczniów z wykorzystaniem nowoczesnych technologii informatyczno-komunikacyjnych.


Celem zadania jest:

Komponent zawodowy Małopolskiej Chmury Edukacyjnej realizowany będzie w 7 obszarach tematycznych. Koordynacja merytoryczna każdego z obszarów należy do uczelni, które zostały wybrane w toku otwartego naboru, zgodnie z posiadanym potencjałem i zapleczem technicznym:

W zakresie Małopolskiej Chmury Edukacyjnej w komponencie zawodowym zakłada się przeprowadzenie zajęć edukacyjnych z wykorzystaniem nowoczesnych technologii komunikacyjno-informacyjnych. Zajęcia prowadzone będą w trybie on-line (30 godzin w każdym roku szkolnym) przez wykwalifikowanych nauczycieli akademickich. Dodatkowo przewiduje się organizację naukowych warsztatów bezpośrednio na uczelniach (w wymiarze ok. 25 godzin w pierwszym tygodniu wakacji oraz/lub ok. 10 godzin w trakcie roku szkolnego).

Partnerzy i realizatorzy projektu

Beneficjent/Lider projektu: Województwo Małopolskie
                 Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego

Partner projektu: Gmina Miejska Kraków

Realizatorzy projektu w roku szkolnym 2017/2018: Zespół Szkół Elektrycznych nr 1, Zespół Szkół Energetycznych, Zespół Szkół Łączności, Zespół Szkół Gastronomicznych nr 1, Zespół Szkół Ekonomicznych nr 2.

Dofinansowanie projektu z UE: 45 883 830,28 zł
Dofinansowanie Partnera z UE: 1 833 778,44 zł

Dokumenty do pobrania

 

zal. 1 deklaracja

zal. 2 oswiadczenie

zal. 3 zakres danych osobowych

zal. 4 oswiadczenie przetwarzania danych osobowych

zal. 5 oswiadczenie o wizerunku

zal. 6 protokól rekrutacyjny

zal. 7 formularz zgloszeniowy